• Gameology
 • dawit
 • godsmackflock
 • labuddha
 • oopsiak
 • jpingus
 • monkeyvault
 • Tanguero
 • buf
 • majkey
 • killjill
 • epi
 • Qudaci
 • matuss
 • authmillenon
 • viva-salvadore
 • Spiderbait
 • iambabsi
 • atranta
 • Lordelliott
 • AnneBonny
 • weregesu
 • gewar
 • FreXxX
 • AbbaPater
 • lychnis
 • Reisagainst
 • Anarchaponyriotsquad
 • vronk
 • naelienn
 • Fif
 • TheYaiba
 • animeacid
 • MissDeWorde
 • wornluki
 • fretka
 • Tomred97
 • villemoSol
 • katethewitch
 • WonderWoman13
 • arabus
 • macoun
 • divi
 • tentatrice
 • michalsergio
 • schlachtoros
 • Headbanger
 • tom-braider
 • Revv
 • manulein
 • magrat
 • sicksin
 • Phlogiston
 • sandrittka
 • malilime
 • kathastrofe
 • Scatty92
 • szczygiel
 • sashthesplash
 • Annju
 • satten
 • 44
 • lockes
 • scatty
 • scaronyourface
 • smoke11
 • dzwiedz
 • wilcza
 • simpleplan
 • dul88
 • Senyia
 • tishka
 • Malagoth
 • niemcu
 • Sivii
 • saenessa
 • moppie
 • inspiration-emotions
 • gieerzetka
 • krnabrnykalafior
 • Qdeu
 • kerio
 • cleanout
 • evilindiegames
 • marvintechnology
 • ranndolf
 • giantspacehamster
 • clavica
 • keyrings
 • Panteon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasofias sofias
4298 5861 500
Reposted fromsnuggle snuggle viayetzt yetzt
9792 79ce
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viayetzt yetzt
Reposted fromFlau Flau viaLarryGreenSky LarryGreenSky
Reposted fromDennkost Dennkost viagameofthrones gameofthrones
5539 c47e
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasyrena syrena
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viasyrena syrena
Reposted fromFlau Flau viagogullo77 gogullo77
If you feel hurt long enough, you become this kind of villain that think that have every right to hurt others. That wants to share his pain.
But you will never feel better. 
There are other ways.
— *
2708 1c60 500
Reposted frommr-absentia mr-absentia viakudlaty kudlaty
To nie jest do końca tak, że wolę jesień od lata. Ja po prostu preferuję wieczory. Latem nadchodzą późno i szybko uciekają, a jesienią trwają i trwają. Właściwie cała jesień jest jednym długim wieczorem. Miękkim i nieco wilgotnym. Jak wełniany szal w ulubionym odcieniu po deszczu.
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie
1956 ad2f
Reposted fromzciach zciach vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudelubie rudelubie
4558 0fbc 500
Reposted fromnutt nutt viaBucefal Bucefal
4241 d4ea 500
Reposted fromniente niente viagraywall graywall
Cliffs of Moher, Ireland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadirtyliar dirtyliar
Harmony
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadirtyliar dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl